Informujemy, że 27 września 2022 uległ zmianie cennik serwerów dedykowanych i VPS z naszej oferty.


Na wzrost cen wpłynęło kilka czynników: rosnąca inflacja, podwyżka cen utrzymania infrastruktury serwerowej w serwerowni, drożejące kursy walut, a także rosnące koszty energii i prowadzenia naszego biznesu. Niestety tylko w tym roku koszty energii elektrycznej wzrosły o 100%, a prognozy na kolejne miesiące nie napawają nas optymizmem. Mimo podwyżek długo staraliśmy się zachować ceny serwerów na tym samym poziomie, niestety przyszedł czas, w którym musimy dostosować cennik do panujących realiów rynkowych.

Zmiany dotyczą usług zakupionych od 27 września 2022, a także przedłużeń już istniejących usług.

 Wtorek, Wrzesień 27, 2022

« Wróć