Zarządzanie bazami danych MySQL na hostingu

Tworzenie bazy danych zostało pokazane w poradniku Jak stworzyć bazę danych MySQL na hostingu? Jest to polecana przez nas metoda ze względu na jej kompleksowość. Tutaj pokażemy jak zarządzać bazami i użytkownikami baz danych, które już istnieją.

Uwaga: Po zmianie nazw lub haseł, należy zaktualizować te dane w CMS-ach, inaczej Twoja strona przestanie działać!

Gdzie zarządza się bazami danych? 

1. Zaloguj się do cPanelu.

2. W sekcji Bazy danych klikamy "Bazy danych MySQL". Z tego miejsca będziecie mogli wykonywać operacje opisane poniżej.

Zarządzanie bazami danych MySQL - 1

Utwórz nową bazę danych

W tej sekcji możemy utworzyć nową bazę danych.

Zarządzanie bazami danych MySQL - 2

 • Nowa baza danych - podaj nazwę dla nowej bazy,
 • Naciśnij "Utwórz bazę danych", aby dodać bazę.

Zmodyfikuj bazy danych

W tym miejscu do wyboru są dwie opcję:

Zarządzanie bazami danych MySQL - 3

 • Sprawdź bazę danych - wybierz bazę, którą chcesz sprawdzić i naciśnij "Sprawdź bazę danych",
 • Napraw bazę danych - jeżeli tabelę w bazie zostały oznaczone jako uszkodzone (na przykład przez sprawdzenie powyżej), to wybierz bazę z listy i naciśnij "Napraw bazę danych".

Bieżące bazy danych

Tutaj mamy tabelę, w której widać wszystkie bazy danych, z tego miejsca można zrobić następujące rzeczy:

Zarządzanie bazami danych MySQL - 4

 • Uprawnieni użytkownicy - naciśnięcie na "nazwę użytkownika" przenosi do strony z wyborem uprawnień tego użytkownika dla bazy danych, naciśnięcie "ikonki kosza" wycofuje uprawnienia użytkownika dla tej bazy,
 • Akcje - klikając w "Zmień nazwę" można zmienić nazwę bazy danych, "Usuń" skasuje bazę danych (użytkownik zostaje).

Dodaj nowego użytkownika

W tym miejscu można stworzyć użytkownika:

Zarządzanie bazami danych MySQL - 5

 • Nazwa użytkownika - podaj nazwę użytkownika,
 • Hasło - im dłuższe, tym lepsze!
 • Hasło (ponownie) - podaj to samo hasło co wyżej.

Dodaj użytkownika do bazy danych

Kiedy masz bazę i użytkownika, w tym miejscu możesz nadać użytkownikowi uprawnienia do bazy danych.

Zarządzanie bazami danych MySQL - 6

 • Użytkownik - wybierz użytkownika z listy,
 • Baza danych - wybierz bazę danych z listy, dla której chcesz przyznać uprawnienia użytkownikowi,
 • Po naciśnięciu "Dodaj" zostaniecie przeniesieni do ekranu wyboru uprawnień.

Bieżący użytkownicy

W tej tabeli zobaczyć wcześniej dodanych użytkowników, którymi możesz zarządzać.

Zarządzanie bazami danych MySQL - 7

 • Zmień hasło - zmiana hasła dla użytkownika bazy danych,
 • Zmień nazwę - zmiana nazwy użytkownika bazy danych,
 • Usuń - kasowanie użytkownika (przypisana do niego baza zostaje).


 Drukuj

Polecamy: