Artykuły

 Jak doładować kredyty na koncie klienta?

Istnieje możliwość wpłacenia dodatkowych funduszy przypisanych do swojego konta. Będą one u nas prezentowane w formie kredytów. Można je wykorzystywać do opłacania posiadanych lub nabywanych usług....

 Jak działa Wsparcie techniczne?

Firma Thecamels świadczy usługi wsparcia technicznego. Stale monitorujemy wszystkie systemy, przeprowadzając konserwację i rozbudowę, przewidując i usuwając ewentualne ogniska awarii. Jeżeli...

 Jak stworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej?

Panel Klienta umożliwia zrobienie Zgłoszenia do pomocy technicznej. Jest to podstawowa forma komunikacji z naszymi administratorami. Jeżeli chcą Państwo zadać pytanie lub zgłosić problem, to można...