Konfiguracja przestrzeni backupowej

Należy pamiętać, że nazwy użytkownika u00000 i u00000-sub1 są tylko przykładami. Proszę zastąpić je nazwą użytkownika swojego Storage Boxa lub nazwą użytkownika swojego subkonta.

FTP / FTPS

Konto główne

Adres: u00000.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000
Port: 21

Subkonto

Adres: u00000-sub1.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000-sub1
Port: 21

Można uzyskać dostęp do swojego Storage Box za pomocą FTP. Należy użyć przydzielonego adresu <username>.your-storagebox.de, nazwy użytkownika i hasła. Trzeba pamiętać, że połączenie FTP jest nieszyfrowane, szyfrowane jest tylko połączenie FTPS (FTP+TLS).

W przypadku użycia subkonta na swoim Storage Box, należy się upewnić, że do połączenia używana jest nazwa użytkownika subkonta.

Przykładowe aplikacje:

  • FileZilla
  • ftp
  • ncftp
  • lftp

SFTP / SCP / rsync

Konto główne

Adres: u00000.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000
Port: 22 lub 23

Subkonto

Adres: u00000-sub1.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000-sub1
Port: 22 lub 23

Połączenie po tym protokole jest w pełni szyfrowane. Należy stworzyć klucz publiczny i prywatny. Następnie klucz publiczny należy dodać do nowej przestrzeni Storage Box w katalogu .ssh z uprawnieniami 0700 (rwx------) i w pliku authorized_keys z uprawnieniami 0600 (rw-------).

Oto przykład, jak to można zrobić:
server> echo -e "mkdir .ssh \n chmod 700 .ssh \n put storagebox_authorized_keys .ssh/authorized_keys \n chmod 600 .ssh/authorized_keys" | sftp <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de
u12345@u12345.your-storagebox.de's password:
Connected to u12345.your-storagebox.de'.
sftp> mkdir .ssh
sftp> chmod 700 .ssh
Changing mode on /.ssh
sftp> put storagebox_authorized_keys .ssh/authorized_keys
Uploading storagebox_authorized_keys to /.ssh/authorized_keys
storagebox_authorized_keys 100% 2916 2.0MB/s 00:00
sftp> chmod 600 .ssh/authorized_keys
Changing mode on /.ssh/authorized_keys

Do połączenia się do nowej przestrzeni można używać przykładowego połączenia sftp:

sftp -P <22 or 23> <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de

Przykładowe polecenie wgrania pliku po rsync:

rsync --progress -e 'ssh -p23' --recursive <lokalny_katalog> <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de:<zdalny_katalog>

Przykładowe polecenie zgrania pliku po rsync:

rsync --progress -e 'ssh -p23' --recursive <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de:<zdalny_katalog> <lokalny_katalog>

Przykładowe polecenie wgrania pliku po scp:

scp -P 23 <lokalny_katalog> <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de:<zdalny_katalog>

Przykładowe polecenie zgrania pliku po scp:

scp -P 23 <użytkownik>@<użytkownik>.your-storagebox.de:<zdalny_katalog> <lokalny_katalog>

SMB / CIFS

Konto główne

Adres: //u00000.your-storagebox.de/backup
Użytkownik: u00000
Port: 445

Subkonto

Adres: //u00000-sub1.your-storagebox.de/u00000-sub1
Użytkownik: u00000-sub1
Port: 445

W pliku /etc/fstab należy dodać poniższą linijkę:

//<użytkownik>.your-storagebox.de/backup /mnt/backup-server cifs iocharset=utf8,rw,credentials=/etc/backup-credentials.txt,uid=<system_account>,gid=<system_group>,file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0

i zapisać go.

Następnie należy stworzyć plik /etc/backup-credentials.txt z uprawnieniami 0600 z tymi dwoma liniami:

username=<użytkownik>
password=<hasło>

Warto sprawdzić, czy w systemie jest zainstalowana obsługa cifs. Jeżeli nie, to należy to wpierw dodać. Następnie wydajemy linijkę do montowania:

mount.cifs -o user=<użytkownik>,pass=<hasło> //<użytkownik>.your-storagebox.de/backup /scieżka/do/katalogu

HTTPS / WebDAV

Konto główne

Adres: https://u00000.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000
Port: 443

Subkonto

Adres: https://u00000-sub1.your-storagebox.de
Użytkownik: u00000-sub1
Port: 443

Aby utworzyć link do katalogu WebDAV, użyj następującego polecenia:

mount -t davfs https://<użytkownik>.your-storagebox.de /punkt_montowania

Dodając następującą linię do /etc/fstab, twój system będzie automatycznie montował system plików przy starcie systemu. (Jest to pojedyncza linia!):

https://<użytkownik>.your-storagebox.de /MOUNTPOINT davfs rw,uid=<system_user>,gid=<system_group>,file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0

Aby móc automatycznie montować katalog WebDAV, należy wprowadzić następującą linię w pliku /etc/davfs2/secrets:

https://<użytkownik>.your-storagebox.de <użytkownik> <hasło>

Należy także sprawdzić, czy system ma obsługę davfs. Jeżeli nie, to trzeba ją doinstalować.

  • cifs, samba, kopia zapasowa, serwer, rsync, webdav, sftp, storage box, backup, server
  • 8 : klientów uznało ten artykuł za pomocny.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?

Podobne

Jak dodać zadanie do Crona na serwerze?

Dodanie Crona na serwerze nie jest trudnym zadaniem, mimo że wymaga użycia terminala i...

Jak zestawić tunel SSH?

Zestawienie tunelu SSH jest skutecznym rozwiązaniem na przykład w sytuacji, gdy chcemy zalogować...

Jak dodać klucz SSH na serwerze?

Aby pozwolić kolejnym użytkownikom na logowanie się na Twój serwer, należy dodać publiczne klucze...

Jak wygenerować klucz SSH?

Aby wygenerować klucz SSH w systemie Windows będziesz potrzebował dodatkowej aplikacji. W...

Jak zalogować się na serwer programem FileZilla?

Nie każdy potrzebuje/potrafi korzystać z połączenia przy pomocy protokołu SSH i nie ma w tym...