Jak ustawić zabezpieczenie poczty DMARC?

W obecnych czasach na użytkowników poczty email czeka wiele zagrożeń. Są to m.in. nagminny SPAM, wyłudzanie danych osobowych oraz podszywanie się pod adres email danego użytkownika. Jednymi z prostszych sposobów na zminimalizowanie tego typu zagrożeń jest posiadanie w strefie DNS rekordów SPF i DKIM. Dobrą praktyką jest rozszerzenie tej ochrony o dodanie rekordu DMARC, co zostanie pokazane w tym artykule.

O rekordach SPF, DKIM i DMARC

SPF (Sender Policy Framework) - "przywiązuje" domenę do konkretnego serwera/ów. Określa, z jakich serwerów może zostać wysłana poczta z danej domeny. Rekord ten działa w ramach usługi DNS, który odpowiada za poprawną identyfikację serwera pocztowego. Pozwala na poprawną weryfikację wiadomości u odbiorcy wiadomości.
Przykładowy rekord SPF: v=spf1 +a +mx +ip4:136.243.110.88 ~all 

DKIM (DomainKeys Identified Mail) - przy wysyłce maila zostaje on podpisany specjalnym kluczem. Serwer odbiorcy przy odbieraniu wiadomości, komunikuje się z rekordami DNS Twojej domeny i sprawdza podpis. DKIM nie pozwala  podszyć się pod Ciebie w internecie.

Przykładowy rekord DKIM: v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyGIV4qmWRY9XWyWdgfpC900bXScRVCJY1lnItlw91gnJzsO97aDypWA4jIeqjadlLSEiXHaNouaGyWfSQvFkbeuEGrxZCHGpPFUlPrFp5AaQ02/p3laQK+Sx2E/jdeclvOtX7MU2D3GTKNjR6loRk3+QlzIouWVpPKQig3w1DF0o7q6d4Y32Kc5k+XUYATZXiPA1i5Q8OfMgDEJ5Es++8dTNtP8xJ5k7mLLvtxmxhTz5QEsRiSBCynDm5FLVMWDuPttlYKfNxonsYzj+HnTq3YTuRhHod1BckAvRTBu1SWfbLnxaCSYiI2ExqxKrU71UyILtmG9dm/0gT6ctIX3bNQIDAQAB;

Aby jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo stworzono DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Rekord ten pozwala właścicielowi domeny, określić zasady mówiące skrzynce pocztowej, jak ma postępować z podejrzanymi wiadomości wysyłanymi z danej domeny. Jest to inicjatywa, nad którą pracują i której używają firmy takie jak Google, Facebook, PayPal, czy Amazon. DMARC łączy w sobie zarówno SPF jak i DKIM oraz oferuje dodatkowe zabezpieczenia.

Oto typowe tagi używane w rekordach TXT DMARC:

Nazwa tagu

Wymagane

Przeznaczenie

Przykład

v

Wymagane

Wersja protokołu

v=DMARC1

p

Wymagane

Zasady domeny

p=quarantine

pct

Opcjonalne

Procent wiadomości poddawanych filtrowaniu

pct=20

rua

Opcjonalne

URI do przekazywania raportów zbiorczych

rua=mailto:kowalski@thecamels.pl

sp

Opcjonalne

Zasady dla subdomen domeny

sp=reject

aspf

Opcjonalne

Tryb regulacji SPF

aspf=r

 

Tutaj zostały wymienione tylko najpopularniejsze tagi, resztę znaleźć na stronie Rejestr tagów DMARC.

Wymagane są tylko tagi v (wersja) i p (zasady). Dostępne są trzy ustawienia zasad (dyspozycji dla wiadomości):

 • none (brak) - nie podejmuj żadnych działań. Rejestrowanie odpowiednich wiadomości tylko w raporcie dziennym,
 • quarantine (poddawaj kwarantannie) - oznacz wyłapane wiadomości jako spam,
 • reject (odrzucaj) - anuluj wiadomości.

Warto dodać adres e-mail do opcjonalnego tagu rua, co pozwoli na otrzymywanie raportów dziennych.

Jak ustawić DMARC?

 1. Jeśli nie wiesz gdzie znaleźć edytor stref DNS, to zajrzyj do naszego poradnika.
 2. Następnie kliknij "strzałkę w dół" przy przycisku Dodaj rekord. Z rozwijanej listy wybierz "Add DMARC record". Pojawią się podstawowy widok dodawania rekordu DMARC, niestety bardzo ogranicza nasze pole manewru. Dlatego klikamy "Optional Parameters", aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje. Poniżej opiszemy podstawową konfigurację rekordu:
  Ustawienie DMARC
  • Policy - ustaw na Brak pozwoli na niepodejmowanie żadnych działań, ale będą rejestrowane wszystkie zdarzenia,
  • Subdomain Policy - ustaw na Brak, takie samo działanie jak wyżej, tylko że dla subdomen,
  • DKIM Mode SPF Mode - zostaw na Relaxed,
  • Percentage - ustaw na 100 to procent wiadomości, które będą filtrowane,
  • Generate Failure Reports When - wybierz Any Check Fails,
  • Report Format - można wybrać według uznania. Oba raporty są czytelne dla użytkownika,
  • Report Interval - zostaw wartość 86400, czyli 24 godziny,
  • W dwóch ostatnich polach wpisz adres email, na który mają przychodzić powiadomienia oraz raporty,
  • Naciśnij przycisk "Dodaj rekord", aby wprowadzić zmiany.

To jest najbardziej podstawowa konfiguracja, którą każdy powinien dostosować ją do swoich potrzeb.

Należy pamiętać, że po każdej zmianie w strefie DNS następuje tzw. propagacja DNS.

 • DMARC, SPF, DKIM, poczta email
 • 0 : klientów uznało ten artykuł za pomocny.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?

Podobne

Jakich załączników nie można wysłać mailem?

Treść maila nie ogranicza się jedynie do tekstu. Można też wysyłać za jego pomocą pliki w...

Jak skonfigurować serwer poczty przychodzącej i wychodzącej?

Podczas konfiguracji klienta pocztowego, wymagane będzie podanie adresów serwera poczty...

Jak zalogować się do Webmail?

Do klienta pocztowego w przeglądarce - Webmaila można się zalogować na dwa sposoby, które zostaną...

Jak dodać alias poczty e-mail?

Interfejs cPanelu pozwala na skonfigurowanie tzw. aliasów pocztowych. Jest to nic innego jak...

Jak eksportować i importować kontakty w Roundcube?

Roundcube to webowy intefejs poczty. Wyposażono go w książkę adresową, która pozwala na...