Jak dodać zadanie do Crona na serwerze?

Dodanie Crona na serwerze nie jest trudnym zadaniem, mimo że wymaga użycia terminala i zalogowania się na serwer przez SSH. Ten poradnik pokaże Ci jak bezboleśnie dodawać cykliczne zadania na serwerze.

Jak zapisać polecenie Crona?

Crony zapisuje się w następującym formacie, przykładowo: */10 * * * *  /usr/bin/curl "https://thecamels.org/wp-cron.php" >/dev/null 2>&1

Zadanie składa się z dwóch części, reguły kiedy zadanie ma się wykonywać (gwiazdki) i komendy jaka ma się wykonać.

Gwiazdki oznaczają czas, kolejno: minuty (0-59), godziny (0-23), dni miesiąca (1-31), miesiące (1-12), dni tygodnia (0-6) - dzięki takiemu zapisowi możesz ustalić dowolny warunek kiedy zadanie ma się wykonywać.

Może to wyglądać na skomplikowane, ale nie musisz się tego zapisu uczyć na pamięć. Korzystając z tego narzędzia, możesz w prosty sposób zaprogramować czas wykonywania się Twojego zadania.

Dodawanie zadania do Crona

  1. Zaloguj się na serwer.
  2. Wpisz w terminalu komendę crontab -e
  3. Jesteś teraz w edytorze tekstu. Naciśnij i w lewym donym rogu terminala pokaże się napis -- INSERT --, jesteś w trybie wprowadzania tekstu.
  4. Wpisz/wklej zadanie, jakie ma się wykonać, zgodnie z opisem z poprzedniego akapitu.
  5. Kiedy uważasz, że zadanie jest zapisane poprawnie, naciśnij przycisk Esc i następnie :x żeby zapisać zmiany.
  6. Kiedy po wyjściu z edytora zobaczysz napis crontab: installing new crontab to znak, że zadanie zostało dodane poprawnie.
  • 2 : klientów uznało ten artykuł za pomocny.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?

Podobne

Jak zestawić tunel SSH?

Zestawienie tunelu SSH jest skutecznym rozwiązaniem na przykład w sytuacji, gdy chcemy zalogować...

Jak dodać klucz SSH na serwerze?

Aby pozwolić kolejnym użytkownikom na logowanie się na Twój serwer, należy dodać publiczne klucze...

Jak wygenerować klucz SSH?

Aby wygenerować klucz SSH w systemie Windows będziesz potrzebował dodatkowej aplikacji. W...

Jak zalogować się na serwer programem FileZilla?

Nie każdy potrzebuje/potrafi korzystać z połączenia przy pomocy protokołu SSH i nie ma w tym...

Konfiguracja przestrzeni backupowej

Należy pamiętać, że nazwy użytkownika u00000 i u00000-sub1 są tylko przykładami. Proszę zastąpić...