Jak wygenerować klucz SSH?

Aby wygenerować klucz SSH w systemie Windows będziesz potrzebował dodatkowej aplikacji. W przypadku systemów Linux lub MacOS od razu dostępne jest odpowiednie narzędzie.

Prosimy pamiętać, aby przekazywać tylko klucz publiczny. Klucz prywatny nie powinien trafiać do osób trzecich.

Generowanie kluczy SSH w systemie Windows

Generowanie kluczy SSH w systemie Windows wykonamy przy aplikacji Puttygen.

 1. Pobieramy aplikację puttygen.exe i uruchamiamy. W oknie, które się pojawi naciskamy przycisk "Generate".
  Generowanie klucza SSH - Putty - krok 1
 2. Aplikacja poprosi nas, aby ruszać kursorem myszki w obrębie okna w celu wygenerowania losowych danych do klucza.
 3. Po skończeniu generowania klucza okno powinno zmienić wygląd na analogiczne jak poniżej.
  Generowanie klucza SSH - Putty - krok 2
 • Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file - pole gdzie pojawi się klucz publiczny do skopiowania w formacie OpenSSH (domyślny do wykorzystania na naszych serwerach),
 • Key passphrase, Confirm passphrase - podajemy i potwierdzamy hasło do naszego klucza (im dłuższe tym lepsze!),
 • Save public key, Save private key - przyciski pozwalające na zapisanie kluczy publicznego i prywatnego do osobnych plików w formacie .ppk (format twórców aplikacji).

Generowanie kluczy SSH w systemie MacOS

 1. Otwieramy terminal i następnie wpisujemy polecenie ssh-keygen.
 2. W pewnym momencie zostaniemy poproszeni, o wprowadzenie hasła (linijka Enter passphrase) - zalecamy je podać, gdyż to zwiększa bezpieczeństwo.
  #ssh-keygen Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/Users/użytkownik/.ssh/id_rsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /Users/użytkownik/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /Users/użytkownik/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  43:c5:5b:5f:b1:f1:50:43:ad:20:a6:92:6a:1f:9a:3a
 3. Po wykonaniu tych poleceń pojawią się w katalogu ~/.ssh następujące pliki:
  • id_rsa – jest to nasz klucz prywatny. Nie można go zgubić ani nikomu przekazywać.
  • id_rsa.pub – jest to nasz klucz publiczny. Klucz należy umieścić na serwerze w pliku ~/.ssh/authorized_keys. Lub przekazać go osobie, która zrobi to za nas.

Oba klucze będą dostępne w katalogu ~/.ssh/

Generowanie kluczy SSH w systemie Linux

 1. Otwieramy terminal i następnie wpisujemy polecenie ssh-keygen.
 2. W pewnym momencie zostaniemy poproszeni, o wprowadzenie hasła (linijka Enter passphrase) - zalecamy je podać, gdyż to zwiększa bezpieczeństwo.
  #ssh-keygen Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/użytkownik/.ssh/id_rsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/użytkownik/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/użytkownik/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  43:c5:5b:5f:b1:f1:50:43:ad:20:a6:92:6a:1f:9a:3a
 3. Po wykonaniu tych poleceń pojawią się w katalogu .ssh następujące pliki:
  • id_rsa – jest to nasz klucz prywatny. Nie można go zgubić ani nikomu przekazywać,
  • id_rsa.pub – jest to nasz klucz publiczny. Klucz należy umieścić na serwerze w pliku ~/.ssh/authorized_keys. Lub przekazać go osobie, która zrobi to za nas.

Oba klucze będą dostępne w katalogu ~/.ssh/

 • linux, windows, ssh, puttygen, klucz prywatny, klucz publiczny, macos, private key, public key, ssh key, klucze ssh
 • 33 : klientów uznało ten artykuł za pomocny.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?

Podobne

Jak dodać zadanie do Crona na serwerze?

Dodanie Crona na serwerze nie jest trudnym zadaniem, mimo że wymaga użycia terminala i...

Jak zestawić tunel SSH?

Zestawienie tunelu SSH jest skutecznym rozwiązaniem na przykład w sytuacji, gdy chcemy zalogować...

Jak dodać klucz SSH na serwerze?

Aby pozwolić kolejnym użytkownikom na logowanie się na Twój serwer, należy dodać publiczne klucze...

Jak zalogować się na serwer programem FileZilla?

Nie każdy potrzebuje/potrafi korzystać z połączenia przy pomocy protokołu SSH i nie ma w tym...

Konfiguracja przestrzeni backupowej

Należy pamiętać, że nazwy użytkownika u00000 i u00000-sub1 są tylko przykładami. Proszę zastąpić...