Jak wyczyścić cache DNS?

Podczas migracji strony internetowej do nowego serwera hostingowego, konieczna jest zmiana serwerów DNS domeny. Przez pewien okres nie zawsze możemy poprawnie dostać się na naszą stronę. Wynika to z faktu, że propagacja DNS ma miejsce. Płukanie lokalnego dns cache może tu pomóc - ale nie zawsze tak jest.

Jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS w Windows?

1. Wciśnij razem klawisze Windows+R, aby otworzyć konsolę poleceń Windows, wpisz cmd i naciśnij enter.

2. W nowym oknie wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij enter.

Jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS w systemie MacOS?

1. Wciśnij CMD + spację lub wciśnij przycisk F4, a następnie wpisz terminal i wciśnij enter.

2. W zależności od wersji systemu MacOS, trzeba będzie wykonać jedną z poniższych komend:

  • MacOS Sierra, X El Capitan, X Mavericks, X Mountain Lion, or X Lion: sudo killall -HUP mDNSResponder
  • MacOS X Yosemite: sudo discoveryutil udnsflushcaches
  • MacOS X Snow Leopard: sudo dscacheutil -flushcache
  • MacOS X Leopard: sudo lookupd -flushcache

Jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS w Linuksie?

Domyślnie,  Linux nie trzyma w pamięci cachu rekordów DNS. Ale jeśli masz zainstalowaną usługę Name Service Caching Daemon (NSCD), to kroki poniżej pokażą, jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS:

1. Otwórz okno terminala.

2. Wpisz jedno z tych poleceń w zależności od używanej dystrybucji:

  • sudo /etc/init.d/nscd restart
  • sudo service nscd restart
  • sudo service nscd reload
  • sudo systemctl restart nscd

dns, windows, dns cache, macos, linux, terminal, konsola, console, nscd


 Drukuj

Polecamy: