Jak udostępnić kalendarz?

Interfejs kalendarza umożliwia udostępnienie go innym użytkownikom, dzięki czemu inni mogą mieć wgląd w plan dnia danej osoby. Funkcja udostępniania pozwala na łatwiejszą organizację pracy w zespołach w pracy, ale też w życiu rodzinnym.

Jak udostępnić kalendarz innemu użytkownikowi?

 1. Logujemy się do webmaila i wybieramy interfejs Horde.
 2. Klikamy na "Kalendarz".
 3. Klikamy na "Moje kalendarze", w celu wyświetlenia listy, po czym klikamy na ikonę "ołówka" w celu edycji.

  Jak udostępnić kalendarz - krok 1
 4. W oknie jakie się pojawi, klikamy na "Współdzielenie" i wybieramy jedną z opcji:

  Jak udostępnić kalendarz - krok 2
  • Nie współdziel tego kalendarza - domyślna opcja
  • Współdziel ze wszystkimi (publiczne) - każdy użytkownik w domenie może dodać kalendarz
   Uwaga: ta opcja ma jeszcze dodatkowy do odznaczenia (domyślnie zaznaczona) " przez wszystkich", określający czy ma być on widoczny w wyszukiwaniach, czy też nie.
  • Współdziel z użytkownikami - w polu tekstowym poniżej podajemy listę maili rozdzielonych przecinkami,
   Pod polem na podanie adresów mailowych, jest jeszcze opcja "i pozwól na" za pomocą której, wybieramy uprawnienia, jakie mają mieć inny użytkownicy względem udostępnianego kalendarza.
 5. Klikamy "Zachowaj" aby zapisać zmianę.

Konfiguracja kalendarza na MacOS

 1. Uruchamiamy aplikację Kalendarz
 2. Z menu głównego wybieramy "Dodaj konto"
 3. Z nowego okna wybieramy "Inne konto CalDAV..." i klikamy dalej
 4. W oknie "Dodaj konto (CalDAV)" uzupełniamy odpowiednie pola:
  • Typ konta: z rozwijanego menu wybieramy Zaawnsowane,
  • Użytkownik: pełny adres mailowy, konta pocztowego, pod którym jest kalendarz,
  • Hasło: Hasło do danej skrzynki pocztowej,
   UWAGA: Poniższe dalsze opcje pojawią się po zmianie typu konta, na zaawansowane.
  • Adres serwera:  podajmy domenę adresu mailowego (czyli część na prawo od znaku @),
  • Ścieżka serwera: podajmy: /rpc/principals/moj@thecamels.pl
   gdzie zamiast "moj@thecamels.pl" podajemy adres mailowy ten sam co w polu użytkownik.
  • Port: 2080 z zaznaczoną opcją "Użyj SSL"
 5. Klikamy "Zaloguj się"
 6. Na liście kalendarzy (po krótkim czasie nieprzekraczającym kilku minut), pojawi się nam nowy kalendarz z możliwością rozwinięcia, który będzie zawierał główny kalendarz danego konta mailowego, i ewentualnie każdy dodatkowy kalendarz udostępniony dla tego konta.

 

 • kalendarz, calendar, share, udostępnienie
 • 10 : klientów uznało ten artykuł za pomocny.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?

Podobne

Jakich załączników nie można wysłać mailem?

Treść maila nie ogranicza się jedynie do tekstu. Można też wysyłać za jego pomocą pliki w...

Jak skonfigurować serwer poczty przychodzącej i wychodzącej?

Podczas konfiguracji klienta pocztowego, wymagane będzie podanie adresów serwera poczty...

Jak dodać alias poczty e-mail?

Interfejs cPanelu pozwala na skonfigurowanie tzw. aliasów pocztowych. Jest to nic innego jak...

Jak eksportować i importować kontakty w Roundcube?

Roundcube to webowy intefejs poczty. Wyposażono go w książkę adresową, która pozwala na...

Jak odbierać pocztę z hostingu przez Gmail?

Konfiguracja odbierania poczty z hostingu przez Gmail nie jest trudnym zadaniem. Możliwość...